Afhankelijk van uw hulpvraag, verloopt de financiering voor uw zorg via verschillende kanalen. De individuele begeleiding en coaching wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (gemeente). Bij ondersteuning bij de persoonlijke verzorging en/ of verpleging verloopt de financiering vanuit de zorgverzekeraar. Heeft u recht op zorg vanuit de WLZ? Dan verwerkt het zorgkantoor de financiële administratie. PARLAYAN ondersteunt u bij het doen van aanvragen bij de juiste instanties. Kijk verder op onze website naar welke informatie voor u relevant is.