Iedereen die bij PARLAYAN wordt aangemeld tekent een zorgovereenkomst. Hierna volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er informatie uitgewisseld over uw situatie en de werkwijze van PARLAYAN. Hierin wordt duidelijk wat u van ons kunt verwachten en hoe wij werken ten aanzien van de geheimhoudingsplicht en klachtenregeling.

De hulpvraag richt zich op één of meerdere resultaatgebieden en dit wordt uitgewerkt in de intakerapportage.

Vervolgens stellen wij een begeleidingsplan op. Daarin verwerken wij de hulpvragen en concrete begeleidingsdoelen.

Tijdens een jeugdhulptraject wordt er met het programma ‘samen1plan’ gewerkt. Dit is een programma gericht op het systeem, zodat alle gezinsleden intensief worden betrokken bij de zorg en ondersteuning van een jongere. Voor meer informatie over ‘samen1plan’ kunt u verder kijken op onze website.