PARLAYAN biedt verschillende vormen van zorg en ondersteuning. Afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt, komt hij/ zij in aanmerking voor een zorgsoort. Wij werken met professionals die specifiek zijn opgeleid voor het bieden van de juiste zorg. Zo zijn bij ons maatschappelijke werkers en jongerenwerkers werkzaam.