De gemeente financiert zorg vanuit de WMO en jeugdhulp, én ondersteunt mantelzorg. Dit gaat om zorg in de vorm van begeleiding en coaching. Er wordt eerst gekeken naar hoeveel aantal uren u zorg nodig lijkt te hebben. PARLAYAN heeft hierin een adviserende rol. Hierop gebaseerd wordt er een overeenkomst gesloten en kan PARLAYAN daadwerkelijk de zorg gaan bieden.