Intake
Bij PARLAYAN werken wij met het opstellen van een intakeformulier waarin inzicht wordt verschaft in de reden van aanmelding (eventuele verwijzing), klachtenanamnese, diagnostische overweging, de biografie (opvoeding, onderwijs, gezinssamenstelling, traumatische ervaringen etc.), de gezinssituatie en huisvesting, arbeid(verleden) en inkomstengegevens, de dagbesteding (werk, sociale activiteiten etc.), het netwerk en tot slot de hulpvraag. De hulpvraag wordt geformuleerd n.a.v. het intakegesprek, in samenspraak met u.

Begeleidingsplan
Na het intakegesprek wordt er, samen met u, een begeleidingsplan opgesteld. Dit begeleidingsplan komt voort uit de intakerapportage en bevat begeleidingsdoelen voor uw hulpvra(a)g(en). Dit begeleidingsplan is volledig gericht op de doelen van de cliënt. De vragen die gesteld worden: Wat zijn je doelen? Wat kom je doen? Wat wil je bereiken en hoe wil je het bereiken? Daarbij kijken we liever vooruit dan te lang naar het verleden te kijken. Wij kijken samen met u wat er nu goed gaat, wat wij en u kunnen doen om het op te lossen en wat er nodig is om het heft weer in eigen handen te nemen.
Met behulp van subdoelen kan er samen met de hulpverlener van PARLAYAN aan de hulpvraag worden gewerkt. Dit noemen wij een actieplan en is onderdeel van het begeleidingsplan.