Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de werkwijze die u met PARLAYAN hebt ervaren. Uiteraard hopen wij dat dit nooit zal gebeuren, maar mocht de situatie zich voordoen, dan willen wij graag dat u weet waar u terecht kunt. In eerste instantie kunt u ten alle tijde het gesprek aangaan met uw hulpverlener. De hulpverlener zal u zo goed mogelijk proberen te begrijpen en er vervolgens alles aan doen om de samenwerking tussen u en PARLAYAN opnieuw op te pakken.
Mocht dit niet de oplossing zijn, dan hebben wij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hij zal samen met u kijken naar wat de mogelijkheden zijn om uw klacht te behandelen.

Heeft u het gevoel dat de hulpverlener de beroepscode niet nakomt, of zich niet aan de regels houdt? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg. PARLAYAN is aangesloten bij deze organisatie. Klachtenportaal ZORG houdt zich bezig met klachten en geschillen en treden op voor het welzijn van de cliënt. Via onderstaande link kunt u meer informatie verkrijgen:

https://klachtenportaalzorg.nl/contact/