Mantelzorg omvat de zorg voor een naaste door een naaste. Dit betekent dat er iemand in uw netwerk hulp en ondersteuning biedt. Vaak is het fijn om een bekende om zich heen te hebben, in plaats van een nieuw/ vreemd gezicht.

De gemeente biedt ondersteuning op verschillende vlakken aan mantelzorgers. Hierbij kunt u o.a. denken aan:

  • financiële vergoeding
  • advies en training
  • emotionele en materiële steun
  • tijdelijke vervanging bij afwezigheid mantelzorger

 

De gemeente waarin u woont heeft hier meer informatie over en kan u hierover voorlichten.