Visie
De visie van PARLAYAN omvat het aanbieden van de juiste zorg ter versterking van de zelfredzaamheid van de cliënt. Wij bieden hulp die de cliënt positief bekrachtigd, zodat deze zijn of haar talenten en kracht (her)ontdekt. Daarbij werken wij niet probleem-georiënteerd, maar oplossingsgericht. Wij als begeleiders willen daarin een goed voorbeeld bieden. Want wat je uitstraalt, krijg je terug! Iemand die gelooft en staat voor het doel neemt iedereen daarin mee. Je enthousiasme en passie worden besmettelijk en trekken andere mensen aan. Dat werkt zowel voor ons als begeleiders, maar zeker ook voor onze cliënten. Door deze kijk willen wij onze cliënten enthousiasmeren om aan hun doelen te werken.
Om erachter te komen wat de doelen en struikelblokken van onze cliënten zijn luisteren wij vooral, want wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er contact en duidelijkheid.
Een belangrijke pijler binnen ons werk is dat wij ervan uitgaan dat elk individu gelijke kansen moet hebben, zowel met als zonder ondersteuning. Wij werken eraan deze kansen aan onze cliënten te bieden en de weg daar naartoe vrij te maken.
Bij elke cliënt die begeleiding via onze organisatie geboden krijgt werken wij systeemgericht. Door het systeem, de belangrijke mensen in de omgeving van de cliënt mee te nemen in het werken aan de doelen kunnen er duurzame resultaten ontstaan.

Missie
Onze missie is om de talenten en mogelijkheden van onze cliënten te benutten, uitgaande van onze visie waarin elk individu gelijke kansen krijgt, positief bekrachtigd wordt en zelfredzaam is/kan worden. Het doel is dat iedereen uiteindelijk een volwaardige rol in de maatschappij kan vervullen.