Eéns per drie maanden volgt er een officiële evaluatie omtrent de opgestelde begeleidingsdoelen. Tijdens deze evaluatie wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de begeleidingsdoelen voor de verschillende resultaatgebieden tot nu toe. Wat is er bij u veranderd/ verbeterd? Waar komt dat door? Hoe kunnen we deze verbetering stimuleren? Dit zijn voorbeelden van vragen die gesteld worden tijdens het evaluatiemoment. Vervolgens worden de (sub)doelen bijgesteld waar nodig.

Eéns per zes maanden wordt er bij u een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit onderzoek bevat onderwerpen over de hulpverlening en hulpverlener die geboden wordt door PARLAYAN. Dit doen wij om de kwaliteit van de hulpverlening zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Hierover vindt u meer informatie onder cliënttevredenheid.