Vanuit de WMO wordt er individuele begeleiding en coaching gefinancierd. De aanvraag voor deze zorg kan worden gedaan door het WIJ- team in de wijk, MJD Groningen, de GGD, huisarts etc. Vervolgens komt er iemand van de gemeente langs om te kijken hoeveel uren zorg u nodig heeft. Er wordt nog gekeken in hoeverre er ondersteuning vanuit eigen netwerk mogelijk is. Het kan zijn dat er, indien mogelijk, mantelzorg wordt ingezet. Zodra duidelijk is dat u een absolute zorgbehoefte heeft, wordt er contact opgenomen met PARLAYAN.